Uluslararası İşletmeciliğe Yönelik Devlet Müdahaleleri, Uluslararası İşletmecilik Kuram ve Uygulama, s:177-204, Seçkin Yayıncılık, Muğla 2018

Abstract: “Küreselleşme ile ortaya çıkan değişim dinamikleri, işletmeler açısından yeni düzen ve düzenlemelerin temel esasını oluşturmuştur. Başta ekonomik olmak üzere, politik ve kültürel etkilerin birleşimiyle ortaya çıkan küreselleşme anlayışının merkezinde uluslararasılaşma söz konusudur. İşletmeler, kaçınılmaz olarak, ulusal sınırların ötesinde gerçekleştirilen etkileşimlerle yüz yüze kalmış durumdadırlar. Bu durum, işletmecilik ana disiplini içerisinde uluslararası işletmeciliğin ayrı bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışını zorunlu hale getirmiştir. Kitabın Amacı ve Hedef Kitlesi Bu kitabın amacı, uluslararası işletmecilik ile ilgili temel kavramları ve işletmenin uluslararasılaşma sürecini açıklamak; uluslararası işletme çevresini, ticaret ve finansal sistemi anlatarak uluslararası işletmecilikte temel yönetim konuları ile fonksiyonları hakkında hedef kitleye bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaktır. Kitabın hedef kitlesi başta iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmak üzere işletme, iktisat, siyasal bilgiler, ticari bilimler gibi fakültelerde okuyan lisans öğrencileri; genel işletme ve uluslararası işletmecilik gibi bilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler; uluslararası işletmecilik alanında araştırma yapan akademisyenler ve bu konuya ilgi duyan uygulamacılardır. Şüphesiz ki, işletme bilim dalı gibi uluslararası işletmecilik alanı da farklı disiplinlerden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Elinizdeki bu kitap hazırlanırken bu husus göz önüne alınmış ve her bölüm ilgili alanda yetkin hocalarımız tarafından oluşturulmuştur. Ancak gözden kaçan hususlar veya eksiklikler olabilir. Değerli okuyucuların ve meslektaşlarımızın, bu ders kitabı ile ilgili bizlere ulaştıracağı eleştiri, katkı ve önerilere açık olduğumuzu ve sağlanan geri bildirimleri dikkate alacağımızı özellikle belirtmek isteriz.”

 

Link:     https://www.researchgate.net/publication/329060079_Uluslararasi_Isletmecilik

İdem