Türkiye’de Döviz Piyasasının İyi ve Kötü Haberlere Asimetrik Tepkisi

ÖZET

Türkiye’de döviz piyasası son yıllarda yüksek volatilite karakteri göstermektedir. Volatilitenin bu denli yüksek seyretmesi ile paralel olarak döviz mevduat hesaplarında da önemli artışlar göze çarpmaktadır. Bu artışların, iktisadi ve siyasi belirsizliklerin arttığı dönemlerde daha da hızlandığı verilerle desteklenmektedir. Bu durum döviz kurlarının volatilitesinin ekonomideki veya siyasetteki kötü haberlere daha duyarlı olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de döviz piyasasında işlem gören Dolar, Euro ve Sterlin’in volatilite dinamiklerinde asimetrik bir ilişkinin mevcut olup olmadığı incelenecektir. Eşik GARCH modeli kullanılarak gerçekleştirilecek analizde değişkenlerin iyi ve kötü haberlere aynı oranda tepki verip vermedikleri analiz edilecektir. Çalışmada koşullu varyans için oldukça esnek bir yapıya imkân veren ve iki volatiliteli bir rejimin mevcut olduğu varsayımına dayanan Yumuşak Dönüşüm GARCH modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular döviz kuru volatilitesinin kötü haberlere iyi haberlerden daha fazla tepki verdiğini göstermiştir. Bu tepkinin günümüze yaklaştıkça daha da artış gösterdiği de tespit edilmiştir. Bu durum yabancı paraların Türkiye’de kötü günlerde halen güvenilir bir yatırım aracı olarak görüldüğü güvenli liman hipotezini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik volatilite, ST-GARCH, Türkiye ekonomisi

Jel Kodları: G22, C58, G11

 

Bekir Tamer Gökalp

 

İdem