Para Politikası Kararlarının Hisse Senetlerinin Fiyatları Üzerindeki Etkileri, SDÜ İİBF Dergisi, C. 21, s. 1379-1396, Ekim 2016.

Abstract: “Merkez bankaları tarafından belirlenen para politikası kararlarının etkilerinin en hızlı hissedildiği piyasa, hisse senedi piyasasıdır. Faiz oranlarında meydana gelen değişiklikler, hisse senetlerinin fiyatlarını etkileyerek para politikası kararlarının ekonomiye aktarılmasına imkân verir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan faiz kararlarının hisse senetlerinin getirileri üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. 2010 yılında yapılan politika değişikliği sonrası uygulamaya konan faiz koridorunun üst ve alt sınırı, çalışmada ele alınan faiz değişkenleridir. Çalışmada vaka çalışması ve GMM yöntemleriyle yapılan tahmin sonuçları, koridorun üst sınırında meydana gelen artışların hisse senetleri fiyatlarında düşüşe, alt sınırında meydana gelen azalışların ise artışa neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sektörler ayrımına bakıldığında ise faiz koridorunun üst ve alt sınırının etkisinin sektörlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.”

 

Link:      https://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2016-cilt-21-sayi-4-   yazi14-27102016.pdf

İdem