Beklenen ve Beklenmeyen Para Politikası Kararlarının Hisse Senetlerinin Fiyatları Üzerindeki Etkileri, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:35 s.1-15, Mayıs 2017.

Abstract: “Para politikası kararlarının hisse senetlerinin fiyatları üzerinde etkili olduğuna dair çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de beklenen ve beklenmeyen para politikası kararlarının hisse senedi piyasasına ilişkin bir herhangi bir çalışma mevcut değildir. Bu amaçla bu çalışmada Edelberg ve Marshall (1996) tarafından analiz edilen çalışmayı takiben para politikası faiz kararları, beklenen ve beklenmeyen para politikası kararları şeklinde ayrıştırılarak hisse senetleri fiyatları üzerindeki etkileri incelenmiştir. En küçük kareler yöntemi ile yapılan analizden elde edilen bulgular hem beklenen hem de beklenmeyen faiz kararlarının hisse senetlerinin getirisini yakından etkilediğini göstermiş, beklenmeyen faiz kararlarının etkisi beklenene kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu Türkiye’de rasyonel bekleyişler hipotezinin hisse senedi piyasasında tam olarak geçerli olmadığını, insanların kısmen de olsa rasyonel karar verdiklerini ancak sürprizler karşısında çok da yapacak birşeyleri olmadığını göstermiştir.”

 

Link:   https://dergipark.org.tr/tr/pub/auiibfd/issue/29939/322603

İdem